Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Hurjat Kutsut Oy

Rekisterin nimi: Hurjat Kutsut Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaaseen, personoitu markkinointi

Rekisterin tietosisältö:
• Asiakkaan nimi
• Osoite, postinumero ja -toimipaikka
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Asiakassuhteen hoitamiseen käytettävät markkinointiviestintätiedot
• Asiakkaan tekemät ostokset

Säännönmukaiset tietolähteet:
• Liittymislomake
• Asiakkaan myyntiin luovuttamat henkilötiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Tarvittaessa tietoja luovutetaan myös viranomaisille. Viranomaispyyntö informoidaan myös rekisterissä olevalle asiakkaalle, mikäli se on lain mukaan sallittua.Toimitamme asiakastietoja rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi:
• Maksujenvälitysoperaattorille
• Kuljetusliikekumppanille, jos tilauksen valittu toimitustapa on kuljetus lähimpään Postiin tai Matkahuollon noutopisteeseen
• Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
• Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Rekisterin suojauksen periaatteet
Käsitelemme henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen antaminen on asiakassopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Henkilötiedot säilytetään asiakasrekisterissä asiakassuhteen päättymiseen asti tai niin kauan kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.

Ostotietojen säilytysaika
Tositemateriaali säilytetään tietojärjestelmässä lain edellyttämällä tavalla

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin kuuluva asiakas voi muokkauttaa henkilötietojaan ja markkinointilupiaan sekä pyytää tallennetut tietonsa osoitteesta: verkkokauppa@simerock.com. Sähköpostitse pyydetyt tallennetut tiedot toimitetaan sähköisesti. Tietojen muokkaus tai niiden toimittaminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista.

Rekisteriselosteen päivitykset
Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden tehdä ajoittain päivityksiä rekisteriselosteeseen. Jos rekisteriselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, informoimme muutoksista, sekä niihin liittyvistä laillisista käsittelyperusteista